Nguyen, Thi Minh Thu, Thi Loan Nguyen, và Thi Van Anh Pham. “Study Analgesic Effects of Basil Extracts (Ocimum Basilicum L.) on Mice”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 51, no. 4 (Tháng Bảy 31, 2023): 75-80. Truy cập Tháng Sáu 19, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/235.