Nguyễn, Văn Dũng, Thị Kim Dung Lê, và Văn Tâm Nguyễn. “Đánh Giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người Do nhồi máu não Sau Giai đoạn cấp.”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 1-8. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/249.