Trần, Thị Minh Tâm, và Thị Hạnh Hoàng. “Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền Trong điều trị bệnh Lý Cơ xương khớp tại Gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 29-37. Truy cập Tháng Chạp 5, 2023. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/25.