Nguyễn, Quang Kỳ, và Thị Kim Dung Lê. “Đánh Giá kết Quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần Kinh tọa”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 15-20. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/251.