Hồ, Công Mệnh, Thị Hồng Ngãi Trần, và Thế Anh Nguyễn. “Nghiên cứu độc tính cấp Và kết Quả điều trị đau thắt lưng Do thoái hóa cột sống của Cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 21-25. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/252.