Lý, Vĩnh Nam, Thị Thanh Nhạn Lê, Văn Hoàn Đỗ, và Hoàng Ngân Nguyễn. “Nghiên cứu tác dụng Hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của Viên Nang Bảo thận Khang Trên chuột cống trắng ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 34-40. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/254.