Nguyễn, Lê Hải, Duy Tuân Nguyễn, và Hoàng Ngân Nguyễn. “Đánh Giá ảnh hưởng của Viên Nang ĐTB Lên các chỉ số Sinh hóa Và Mô bệnh học của động vật thực nghiệm”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 47-52. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/256.