Lê, Thị Liên, và Tiến Chung Nguyễn. “Tác dụng chống Viêm, giảm đau của Hoàng Bá Nam Trên thực nghiệm”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 53, no. 6 (Tháng Mười 19, 2023): 58-65. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/258.