Nông, Duy Đông, Thị Minh Tâm Trần, và Quang Minh Trần. “Thực trạng nguồn nhân lực Và khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền của người bệnh tại trạm Y Tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022.”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 45-49. Truy cập Tháng Sáu 13, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/27.