Phan, Thị Thu Hằng, Thị Hồng Ngãi Trần, và Minh Đức Trần. “Khảo sát tình hình thoái hóa cột sống tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Và kết Quả điều trị bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng ”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 50-56. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/28.