Phạm, Văn Hậu, Thị Mai Hương Đỗ, và Quang Huy Huỳnh. “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú về chất lượng dịch vụ Y Tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 57-62. Truy cập Tháng Năm 23, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/29.