Trần, Thị Minh Tâm, và Trung Hậu Bùi. “Đánh Giá Nhu cầu sử dụng phương pháp Y học cổ truyền điều trị Hội chứng Dạ dày Tá tràng của người dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam 49, no. 2 (Tháng Năm 19, 2023): 63-71. Truy cập Tháng Bảy 18, 2024. https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/30.