1.
Nguyễn TMT, Nguyễn TL, Trần TD. Nghiên cứu độc tính của dịch chiết húng quế (Ocimum Basilicum L.) đến điện tâm đồ ở thỏ thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];49(2):8-13. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/22