1.
Trần TDT, Đậu XC, Nguyễn TN, Lê TT, Hoàng TT. Nghiên cứu độc tính cấp và ảnh hưởng lên các chỉ số huyết học của Liên ngân SK trên thực nghiệm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):1-7. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/223