1.
Cao TT, Nguyễn VT, Trần QM. Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):21-6. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/226