1.
Lường AT, Đoàn QH. Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại trạm y tế xã ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa và hiệu quả giải pháp can thiệp năm 2022 . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):27-34. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/227