1.
Nam M, Đoàn QH. Đánh giá nguồn lực và cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):48-53. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/230