1.
Nguyễn TD, Nguyễn TTH, Vũ N, Nguyễn HN. Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):54-8. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/231