1.
Cao HH, Đỗ QH, Trần Đức H. Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 31 Tháng Bảy 2023 [cited 19 Tháng Sáu 2024];51(4):66-74. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/233