1.
Nguyễn XT, Vũ Đức L, Lê HD, Nguyễn TVA. Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.). Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 6 Tháng Chạp 2023];49(2):21-8. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/24