1.
Trần TMT, Hoàng TH. Nhu cầu sử dụng các phương pháp Y học cổ truyền trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp tại gia đình của người bệnh ở quận 10 - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];49(2):29-37. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/25