1.
Nguyễn QK, Lê TKD. Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):15-20. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/251