1.
Hồ CM, Trần THN, Nguyễn TA. Nghiên cứu độc tính cấp và kết quả điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của cao lỏng TK-VNC kết hợp điện châm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):21-5. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/252