1.
Lý VN, Lê TTN, Đỗ VH, Nguyễn HN. Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng . Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):34-40. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/254