1.
Chử LH, Nguyễn TKN, Vũ TTH, Trần TKT, Phạm QS. Đánh giá tác dụng hỗ trợ tăng cường miễn dịch của viên nang Linh Lộc Sơn trên người bệnh đái tháo đường cao tuổi. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):53-7. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/257