1.
Lê TL, Nguyễn TC. Tác dụng chống viêm, giảm đau của Hoàng bá nam trên thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):58-65. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/258