1.
Phạm TT, Nguyễn TVA, Tô LH, Phạm QS. Đánh giá độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của viên nang cứng dạ dày Tuệ Tĩnh trên mô hình thực nghiệm. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Mười 2023 [cited 12 Tháng Bảy 2024];53(6):26-33. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/261