1.
Nông D Đông, Trần TMT, Trần QM. Thực trạng nguồn nhân lực và khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền của người bệnh tại trạm y tế xã, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];49(2):45-9. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/27