1.
Phạm VH, Đỗ TMH, Huỳnh QH. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú về chất lượng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Đồng Nai năm 2022. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 13 Tháng Sáu 2024];49(2):57-62. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/29