1.
Trần THN, Nguyễn VQ. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 5 Tháng Chạp 2023];49(2):72-80. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/31