1.
Trần THN, Nguyễn VQ. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh của nhà thuốc tại một số quận trên địa bàn Hà Nội năm 2021. Viet Nam Journal of Traditional Medicine and Pharmacy [Internet]. 19 Tháng Năm 2023 [cited 18 Tháng Bảy 2024];49(2):72-80. Available at: https://vjmap.vn/index.php/vjmap/article/view/31