Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu độc tính cấp và bán trường diễn của viên nang Trung hòa vị Tải xuống Tải xuống PDF