Quay trở lại chi tiết bài báo Chiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cây Thài lài trắng (Commelina diffusa Burm.f.) Tải xuống Tải xuống PDF