Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm Tải xuống Tải xuống PDF