Đánh giá tác dụng điều trị đau cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm

Cao Thạch Tâm1,, Nguyễn Văn Tâm 1, Trần Quang Minh2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị đau vùng cổ gáy cấp của bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Thiết kế nghiên cứu theo phương pháp can thiệp lâm sàng, tiến cứu, so sánh trước - sau điều trị, có nhóm đối chứng trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định đau vùng cổ gáy cấp tính được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: 30 bệnh nhân ở nhóm nghiên cứu (NC) điều trị bằng Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm trị liệu và 30 bệnh nhân ở nhóm đối chứng (ĐC) điều trị bệnh bằng phương pháp siêu âm trị liệu tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa từ tháng 2/2022 đến hết tháng 11/2022.


Kết quả: Sau15 ngày điều trị, các bệnh nhân đều giảm điểm đau VAS, tăng tầm vận động cột sống cổ, giảm điểm NDI. Hiệu quả điều trị chung: Ở nhóm nghiên cứu: Tốt là 80%; Khá là 20%; Ở nhóm đối chứng: Tốt là 50%; Khá: 50%; Hiệu quả điều trị của nhóm nghiên cứu cao hơn nhóm đối chứng (p<0,05). Kết luận: Sử dụng bài thuốc Khương hoạt thắng thấp thang kết hợp siêu âm trị liệu an toàn và hiệu quả trong điều trị đau vùng cổ gáy cấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Xuyên. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, Bộ Y tế 2018, tr.149-153.
2. Multanen et al. Associations of neck muscle strength and cervical spine mobility with future neck pain and disability: a prospective 16-year study. BMC Musculoskelet Disord, 2021,22, 2019, pp.911
3. Bộ Y tế. Dược điển Việt Nam, lần xuất bản thứ năm, tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2018, tr.1092, tr.1106, tr.1211, tr.1123, tr.1180, tr.1275, tr.1295, tr.1344.
4. Đặng Trúc Quỳnh, Trịnh Thị Lụa, Nguyễn Thị Thu Hà và cộng sự. Tác dụng giảm co cứng cơ và giảm hạn chế sinh hoạt hàng ngày của bài thuốc Cát căn thang kết hợp điện châm trên bệnh nhân đau vai gáy do đau vùng cổ gáy do thoái hóa cột sống cổ, Tạp chí Nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam, 47, 2015, tr.25-34.
5. Nguyễn Hoài Linh, Đánh giá tác dụng điều trị của bài thuốc Quyên Tý Thang kết hợp liệu pháp kinh cân trên bệnh nhân đau vai gáy do thoái hoá cột sống cổ, Luận văn tốt nghiệp bác sĩ Nội trú, Trường Đại học Y Hà Nội, Hà Nội, 2016.
6. Lê Thị Diệu Hằng. Đánh giá điều trị triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ bằng mãng điện châm kết hợp bài thuốc quyên tí thang, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 2012.
7. Hà Quốc Tuấn. Nghiên cứu tác dụng điều trị đau vùng cổ gáy thể phong thấp nhiệt bằng phương pháp mãng châm huyệt Đại chuỳ. Luận văn thạc sĩ y học. Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, 2022.