Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An Tải xuống Tải xuống PDF