Đánh giá cơ cấu bệnh tật tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Tăng Hùng Cường1,, Đoàn Quang Huy2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
2 Học viện Y- Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá cơ cấu bệnh tật của người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang giai đoạn 2019-2021. Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ bệnh án của người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An được chẩn đoán theo mã bệnh ICD-10 hoặc mã bệnh YHCT, thời gian từ tháng 1/2019 đến tháng 12/2021.


Kết quả: Tỉ lệ người bệnh đến khám và điều trị nội trú là đa số chiếm 98,26%, ngoại trú là 1,74%. Tỉ lệ nữ giới chiếm đa số và đạt 55,57%, độ tuổi điều trị nội trú nhiều nhất là từ 60-79 tuổi đạt 57,21%. Nhóm bệnh hay gặp nhất thuộc chương XIII: Bệnh cơ xương khớp và mô liên kết đạt trung bình là 72,29%. Có 5 bệnh thường gặp nhất trong điều trị nội trú là: Đau thần kinh toạ 38,3%; Hội chứng cánh cổ tay là 19,93%; Liệt nửa người là 15,05%; Thoái hoá khớp gối là 3,62% và Bệnh lý đĩa đệm cột sống là 3,56%.


Kết luận: Người bệnh nội trú là chủ yếu, phần lớn mắc bệnh cơ xương khớp và mô liên kết. Bệnh đau thần kinh tọa chiếm tỷ lệ cao nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Võ Văn Tỵ, Trần Mạnh Hùng, Võ Thị Xuân Đài và cộng sự. Khảo sát mô hình bệnh tật và tử vong tại Bệnh viện Thống Nhất năm 2010. Tạp chí Y Học Tp HCM, Tập 16, phụ bản số 1, 2010, tr. 12-20.
2. Nguyễn Xuân Thuỷ. Đánh giá mô hình bệnh tật, thực trạng nguồn nhân lực và sự hài lòng của người bệnh ở Bệnh viện Y dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ, Luận Văn Thạc sĩ, Học Viện Y- Dược Học Cổ Truyền Việt Nam, 2020.
3. Vũ Văn Hoàng. Mô hình bệnh tật, nguồn lực và hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông Hà Nội giai đoạn 2010-2014, Luận văn bác sĩ chuyên khoa 2, Đại Học Y Hà Nội, 2016.
4. Tống Viết Hiến. Cơ cấu bệnh tật bệnh nhân nội trú và hoạt động khám chữa bệnh tại Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Phú Thọ năm 2015, Luận văn bác sĩ chuyên khoa 2. Đại Học Y Hà Nội, 2017.
5. Vũ Văn Hoàng. Nhu cầu đào tạo lại nguồn nhân lực y tế tại 3 bệnh viện YHCT Hoà Bình, Sơn La và Điện Biên, Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Y tế công cộng, 2008.
6. Bùi Duy Tấn. Nghiên cứu xu hướng cơ cấu bệnh tật bệnh nhân nội trú và tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc giai đoạn 2008-2012, Luận Văn bác sĩ chuyên khoa 2, Đại Học Y Hà Nội, 2014.