Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tác dụng chống loét dạ dày của Cốm tan Sài hồ sơ can trên thực nghiệm Tải xuống Tải xuống PDF