Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Tải xuống Tải xuống PDF