Đánh giá tác dụng phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp.

Nguyễn Văn Dũng1,, Lê Thị Kim Dung2, Nguyễn Văn Tâm2
1 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phục hồi chức năng vận động của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị liệt nửa người do nhồi máu não sau giai đoạn cấp.


Đối tượng và phương pháp: Gồm 60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Nghiên cứu can thiệp lâm sàng có đối chứng so sánh trước - sau điều trị và so sánh với nhóm đối chứng. Nghiên cứu được tiến hành tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền Thanh Hóa. Từ tháng 05/2022 - tháng 11/2022


Kết quả: Sau 30 ngày điều trị, ở nhóm NC cơ lực bậc 4 chi trên là 53,3% và chi dưới là 90,0%., hiệu suất tăng điểm Orgogozo 39,87 ± 3,4 điểm, hiệu suất tăng điểm Barthel 47,6 ± 1,2 điểm, độ liệt Rankin: liệt độ II là 16,7%, độ III là 60,0%


Kết luận: Hiệu suất tăng điểm Orgogozo ở nhóm NC là 39,87 ± 3,4 điểm. Hiệu suất tăng điểm Barthel ở nhóm NC là 47,6 ± 1,2 điểm. Độ liệt Rankin: Ở nhóm NC liệt độ II là 16,7%; độ III là 60,0%.     

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Bài giảng thần kinh, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2011.
2. Nguyễn Văn Đăng. Tai biến mạch máu não, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2006.
3. Trương Việt Bình. Bài giảng tác động cột sống, Nhà xuất bản Y học, 2010.
4. Cục quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí đột quỵ não, Nhà xuất bản Y học, 2020.
5. Ngô Quỳnh Hoa. Nghiên cứu tính an toàn và tác dụng của thuốc “Thông mạch sơ lạc hoàn” trong điều trị nhồi máu não sau giai đoạn cấp, Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội, 2013.
6. Mai Thị Dương. Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động của phương pháp xoa bóp Shiatsu trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp, Luận văn Thạc sĩ Y học. Đại học Y Hà Nội, 2012.
7. Nguyễn Công Doanh. Nghiên cứu phục hồi chức năng bệnh nhân nhồi máu động mạch não giữa sau giai đoạn cấp bằng bài thuốc “Thông mạch dưỡng não ẩm” và điện châm, Luận án Tiến sĩ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội, 2011.
8. Nguyễn Đức Minh. Đánh giá tác dụng điều trị phục hồi chức năng của điện châm trên bệnh nhân nhồi máu não sau giai đoạn cấp. Tạp chí Y học Việt Nam, 2, 2018, tr.130 -131.
9. Nguyễn Quang Anh. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh học và đánh giá hiệu quả bước đầu của kỹ thuật lấy huyết khối bằng Stent Solitaire ở bệnh nhân nhồi máu não tối cấp, Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Trường Đại Học Y Hà Nội, 2013.