Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên Tải xuống Tải xuống PDF