Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên

Dương Thị Thương1,, Phạm Quốc Bình2
1 Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của xoa bóp bấm huyệt, điện châm kết hợp hồng ngoại trị liệu điều trị liệt VII ngoại biên.


Đối tượng và phương pháp: Phương pháp nghiên cứu tiến cứu so sánh trước và sau điều trị. Bệnh nhân không phân biệt giới tính, nghề nghiệp, tuổi từ 4 - 90 tuổi, được chẩn đoán Liệt VII ngoại biên vô căn. Thời gian, địa điểm: Từ tháng 06/2022 đến hết tháng 10/2022 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.


Kết quả: Sau 14 ngày điều trị, có 52 BN khỏi bệnh chiếm tỷ lệ 88,67%, 06 BN đỡ chiếm 10% và 02 BN không đỡ chiếm 1,33%. Kết quả cho thấy hiệu quả rõ rệt trước và sau điều trị.


Kết luận: Xoa bóp bấm huyệt kết hợp điện châm, hồng ngoại trị liệu có tác động rất tốt trên bệnh nhân mắc chứng liệt VII ngoại biên do lạnh, và phương pháp này an toàn trên bệnh nhân.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ môn thần kinh, Trường Đại học Y Hà Nội. Liệt mặt. Bệnh học và điều trị nội khoa, Bài giảng thần kinh dùng cho sau đại học, Nhà xuất bản Y học, 1994.
2. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2016.
3. Trường Đại học Y Hà Nội (2017). Bệnh học Nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản y học, Hà Nội, tr. 195 -198.
4. Trường Đại học Y Hà Nội. Châm cứu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2008.
5. Bộ môn khí công dưỡng sinh - Xoa bóp bấm huyệt. Giáo trình xoa bóp bấm huyệt, đại cương xoa bóp bấm huyệt, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, 2013.
6. Bộ Y tế. Quyết định số 54/QĐ - BYT ngày 06/01/2014 về việc ban hành quy trình phục hồi chức năng, 2014.
7. Học viện y học cổ truyền Trung Quốc. Châm cứu học Trung Quốc, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2000.
8. Hồ Hữu Lương. Bệnh học thần kinh tập 2, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 1993.
9. Nguyễn Văn Hải. Đánh giá điều trị liệt VII ngoại biên bằng xoa bóp bấm huyệt và y học hiện đại. Tạp chí Y dược cổ truyền Việt Nam, 2016.