Quay trở lại chi tiết bài báo Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa Tải xuống Tải xuống PDF