Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa

Nguyễn Quang Kỳ1,, Lê Thị Kim Dung2
1 Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh
2 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả của phương pháp tác động cột sống kết hợp điện châm điều trị đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống cột sống thắt lưng.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp can thiệp lâm sàng so sánh trước - sau điều trị và so sánh với nhóm đối chứng. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định đau TKT do thoái hóa cột sống thắt lưng (đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân theo YHHĐ, YHCT), điều trị tại Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Tp Vinh, từ tháng 01 đến tháng 10 năm 2022.


 Kết quả: Sau 21 ngày điều trị hiệu suất giảm đau theo thang điểm VAS của nhóm nghiên cứu là 3,63 ± 0,96 (điểm) và chỉ số này của nhóm chứng là 2,83 ± 1,23 (điểm). Hiệu suất tăng độ của nghiệm pháp Lasegue của nhóm nghiên cứu là 22,3 ± 6,26 (độ) và của nhóm chứng là 16,4 ± 6,37 (độ). Hiệu suất tăng khoảng cách độ giãn cột sống thắt lưng theo Schober của nhóm nghiên cứu là 2,42 ± 0,90 (cm) và của nhóm chứng là 1,72 ± 1,06 (cm). Sự khác biệt hiệu suất thay đổi giữa nhóm nghiên cứu có xu hướng cao hơn ở nhóm chứng.


Kết luận: Phương pháp tác động cột sống kết họp điện châm có hiệu quả tốt trong điều trin đau thần kinh tọa do thoái hóa cột sống thắt lưng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh cơ xương khớp, Nhà xuất bản Y học Hà Nội, 2016, tr.149-153.
2. Trần Thúy. Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền (Dùng cho đối tượng sau đại học), Nhà xuất bản Y học, 2019, tr.249 - 252
3. Nguyễn Nhược Kim. Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, 2019, tr. 156 - 159.
4. Vũ Thị Thu Trang, Lê Thành Xuân. Đánh giá tác dụng của điện trường châm kết hợp bài thuốc Độc hoạt tang ký sinh, kéo giãn cột sống trong điều trị hội chứng thắt lưng hông. Tạp chí Y học thực hành, 3 (1068), 2018, tr.41 – 45.
5. Trương Việt Bình. Bài giảng Tác động cột sống - tập 1, Nhà xuất bản Y học, 2010, tr.43 - 55.