Quay trở lại chi tiết bài báo Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng Tải xuống Tải xuống PDF