Nghiên cứu tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận của viên nang Bảo thận khang trên chuột cống trắng

Lý Vĩnh Nam1,, Lê Thị Thanh Nhạn1, Đỗ Văn Hoàn1, Nguyễn Hoàng Ngân2
1 Học viện Y - Dược học Cổ truyền Việt Nam
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng của viên nang Bảo thận khang trên mô hình gây tăng huyết áp, tổn thương cầu thận bởi L-NAME ở chuột cống trắng.


Đối tượng và phương pháp: Chuột được cho uống L-NAME liều 10mg/kg/ngày, đồng thời cho chuột uống Bảo Thận Khang trong 8 tuần liên tục. Đánh giá albumin nước tiểu 24h; ure, creatinine máu; đo huyết áp chuột bằng hệ thống đo huyết áp đuôi chuột không xâm lấn; cân nặng và mô bệnh học thận chuột. 


Kết quả: Viên nang Bảo thận khang liều 700 mg/kg/ngày và 1400 mg/kg/ngày có tác dụng làm giảm huyết áp; làm giảm ure, creatinin máu, albumin niệu 24h và cân nặng của thận; Hình ảnh mô bệnh học thận thấy kích thước cầu thận giảm, giảm sự tăng sinh tế bào nội mô và tế bào gian mao mạch, giảm xơ hóa cầu thận và mô kẽ so với ở lô chứng bệnh lý.


Kết luận: Viên nang Bảo thận khang liều 700 mg/kg/ngày và 1400 mg/kg/ngày có tác dụng hạ huyết áp, giảm tổn thương cầu thận trên chuột cống trắng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lora C.M., Ricardo A.C., et al. (2020), Prevalence, Awareness, and Treatment of Hypertension in Hispanics/Latinos With CKD in the Hispanic Community Health Study/Study of Latinos. Kidney Medicine, 2(3), pp.332-340
2. Nguyễn Trường Đông, Đoàn Thị Tuyết Ngân, Trương Hoàng Khải. Khảo sát tỷ lệ, mức độ tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân bệnh thận mạn tại bệnh viện đa khoa tỉnh kiên giang năm 2012-2022. Tạp chí y dược học cần thơ, 2022, tr.52,179-185.
3. World Health Organization. Prevalence of raised blood pressure situations and trends, WHO Global Health Observatory, 2014.
4. Phạm Bá Nhất. Đánh giá tác dụng của viên nang Bảo thận khang HV trong hỗ trợ điều trị bệnh thận đái tháo đường trên lâm sàng, Luận văn thạc sỹ, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, 2019.
5. Baylis C, Mitruka B, Deng A. Chronic blockade of nitric oxide synthesis in the rat produces systemic hypertension and glomerular damage. J Clin Invest, 90, 1992, tr.278-281.
6. E. Meaney, F. Alva, R. Moguel, A. Meaney, J. Alva, and R. Webel. Formula and nomogram for the sphygmomanometric calculation of the mean arterial pressure, Heart, vol. 84, no. 1, 2000, pp. 64.
7. Lê Văn Thư. Nghiên cứu độc tính cấp và tác dụng điều trị của bài thuốc Tế sinh thận khí hoàn gia vị trên bệnh nhân đái tháo đường có biến chứng suy thận mạn, Luận văn Thạc sỹ Y học, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, 2013.
8. 濮燕屏, 程啸竹, 程 斌. 滋阴潜阳方对 2K1C 高血压大鼠肾损伤的影响, 光明中医, 33 (15), 2018, 2181-2184.
Púyànpíng, Chéngxiàozhú, Chéngbīn. Nghiên cứu ảnh hưởng của bài thuốc Ziyin Qianyang đối với tổn thương thận trên chuột cống bị tăng huyết áp 2K1C, Y học cổ truyền Quảng Minh, 33 (15), 2018, 2181-2184.