Đăng nhập hoặc Đăng kí để gửi bài báo.

Là một phần của quá trình gửi, các tác giả được yêu cầu kiểm tra việc tuân thủ tất cả các mục sau của bài nộp của họ và các bài nộp có thể được trả lại cho những tác giả không tuân thủ các nguyên tắc này.

  •  

    Bài đăng phải là bài chưa công bố ở tạp chí khác, hoặc đang gửi cho một tạp chí khác xem xét (hoặc một lời giải thích đã được cung cấp trong Nhận xét cho Biên tập viên).

  •  

    Nội dung tuân thủ các yêu cầu về trình bày văn bản và tài liệu tham khảo được nêu trong Thể lệ gửi bài.

1. Bài đăng công trình nghiên cứu khoa học

a.    Bài đăng phải là bài chưa công bố ở tạp chí khác.

b.    Trình tự các mục trong bài.

Đầu đề ngắn gọn, đầy đủ dễ hiểu.

Họ và tên các tác giả, học hàm, học vị, địa chỉ cơ quan công tác. Tên tác giả liên hệ: học hàm, học vị, số điện thoại liên hệ, địa chỉ E-mail ghi chú ở phía dưới trang thứ nhất.

Nội dung:

* Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu).

* Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

* Kết quả.

* Bàn luận.

* Kết luận.

* Tóm tắt bằng tiếng Anh không quá 200 từ.

* Tài liệu tham khảo (không quá 10 tài liệu), sắp xếp thứ tự trích dẫn trong nội dung bài báo. Theo trình tự: Tên tác giả, tên bài báo, tên ấn phẩm, tập, số, tháng năm, số trang đầu cuối; nếu là sách xin ghi: Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang đầu cuối đoạn sử dụng.

c. Các thuật ngữ, phiên âm, đơn vị đo lường thống nhất theo quy định của Nhà nước.

d. Trình bày: Bài gửi đăng phải được đánh máy, hoặc đánh máy vi tính bằng tiếng Việt rõ ràng trên một mặt giấy khổ A4. Mỗi bài không quá 5 trang (kể cả bảng, biểu, hình vẽ, tài liệu tham khảo). Các chữ viết tắt phải có chú thích.

2. Bài nghiên cứu lý luận, tổng quan, báo cáo trường hợp bệnh, thông tin và bài dịch

Đối với bài nghiên cứu lý luận cần có đầy đủ tài liệu tham khảo đã được trích dẫn trong bài. Bài cũng phải đánh máy trên khổ giấy A4 và không quá 5000 từ, kể cả tài liệu tham khảo và bảng biểu (nếu có).

Các tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tin. Đối với các bài dịch cần gửi theo bản chụp tài liệu gốc tiếng nước ngoài.

- Để thuận tiện cho Ban biên tập cũng như để đảm bảo chất lượng của các hình ảnh, bài gửi đăng nên kèm theo tệp tin (file) nguyên bản,phông chữ Time new romand, cỡ chữ 12, sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word, gửi qua trang web Tạp chí http://vjmap.vn 

- Mỗi tác giả đứng tên đầu bài báo chỉ được nhận đăng một bài trong số đó.

- Bản thảo không được đăng, tòa soạn không trả lại.

- Tác giả bài viết chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, trước công luận và phải tuân thủ các quy định liên quan đến Luật báo chí và bài viết của mình.

 

Địa chỉ Tòa soạn: Số 2 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan chủ quản: Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Bộ Y tế

Điện thoại: (+84) 243 3824929

Email:  vjmap@ms.vutm.edu.vn

           vjmap.vutm@gmail.com