Tin tức

annoument avatar

Học viện YDHCT Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục

2024-05-15

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp Hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng Cơ sở giáo dục công nhận Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

annoument avatar

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện”

2023-10-27

Ngày 26/10/2023, Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đảm bảo chất lượng giáo dục Học viện” nhằm tập trung nghiên cứu, trao đổi thực trạng đảm bảo chất lượng của Học viện; trao đổi các kế hoạch, giải pháp để đảm bảo và nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của Học viện… Góp phần giúp Học viện xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng chi tiết cho từng đơn vị năm học 2023 – 2024.

annoument avatar

Khóa tập huấn "Đổi mới sáng tạo trong giáo dục" tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

2023-03-29

Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG HN) đã phối hợp tổ chức thành công Khóa tập huấn "Đổi mới sáng tạo trong giáo dục" thuộc chương trình Hợp tác giáo dục Việt Nam - Ireland (gọi tắt là dự án VIBE) do các giảng viên của của ĐHQGHN giảng dạy, dành cho các giảng viên và cán bộ của Học viện từ ngày 24 - 25/3/2023.