Tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của phương pháp tác động cột sống kết hợp siêu âm trị liệu trên bệnh nhân đau vùng cổ gáy

Trần Thị Huệ1,, Nguyễn Tiến Chung1
1 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm đau và cải thiện tầm vận động cột sống cổ của phương pháp tác động cột sống kết hợp siêu âm trị liệu ở bệnh nhân đau vùng cổ gáy do thoái hóa cột sống.


Đối tượng và Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng có đối chứng trên 70 bệnh nhân thoái hóa cột sống cổ có đau vùng cổ gáy, chia làm 2 nhóm bao gồm 35 bệnh nhân nhóm nghiên cứu (NNC) được điều trị bằng tác động cột sống kết hợp siêu âm trị liệu và 35 bệnh nhân nhóm đối chứng (NĐC) được điều trị bằng xoa bóp bấm huyệt kết hợp siêu âm trị liệu.


Kết quả: Mức độ đau, tầm vận động cột sống cổ (TVĐ) của cả 70 bệnh nhân được cải thiện theo thời gian; điểm đau VAS, điểm hạn chế tầm vận động cột sống cổ ở thời điểm sau điều trị thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với thời điểm trước điều trị (p<0,05) và có xu hướng tốt hơn so với nhóm đối chứng.


Kết luận: Phương pháp tác động cột sống kết hợp siêu âm trị liệu có tác dụng giảm đau, cải thiện tầm vận động cột sống cổ trong điều trị đau vùng cổ gáy do thoái hóa cột sống cổ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Edwards C., Riew D., Anderson P., Hilibrand A., Cervicalmyelopathy: Current diagnostic and treatment strategies, Spinejournal, 2003, 15: 68-81.
2. Trương Việt Bình, Bài giảng Tác động cột sống tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr.10-11, 2011, tr.58-70.
3. Cục quản lý khám chữa bệnh, Bộ y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh cơ xương khớp, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2016, tr. 145-153.
4. Nguyễn Nhược Kim, Bài giảng bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2012, tr.149 – 158.
5. Mầu Tiến Dũng, Đánh giá tác dụng của điện châm, xoa bóp bấm huyệt với siêu âm trị liệu điều trị đau cột sống thắt lưng, Luận Văn Thạc sĩ Y học, Học Viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, 2020.
6. Phạm Minh Vương, Nghiên cứu hiệu quả điều trị thoái hóa cột sống cổ bằng phương pháp Tác động cột sống kết hợp bài thuốc Quyên tý thang, Luận văn Thạc sĩ y học, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, 2016.