Đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị bệnh Gút của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang”

Nguyễn Minh Hà1,, Trần Thị Thu Vân1, Phan Văn Lọng1, Đỗ Mạnh Sơn1, Lê Ngọc Hà2
1 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá tác dụng hỗ trợ của bài thuốc “Chỉ thống như thần thang” trong điều trị gút cấp và đợt cấp gút mạn, theo dõi tác dụng không mong muốn của phương pháp can thiệp.


Đối tượng và phương pháp: 60 bệnh nhân chia làm hai nhóm, nhóm nghiên cứu điều trị bằng “Chỉ thống như thần thang” kết hợp Colchicin 1mg trong 14 ngày, nhóm đối chứng điều trị bằng Colchicin 1mg trong 14 ngày. Can thiệp lâm sàng tiến cứu, so sánh trước-sau điều trị, có nhóm đối chứng.


Kết quả: Sau 14 ngày điều trị, nhóm nghiên cứu cho thấy có cải thiện các chỉ số: Số khớp sưng đau trung bình, điểm đau VAS, các triệu chứng YHCT theo thang điểm Nimodipin tốt hơn nhóm đối chứng với p < 0,05. Tỉ lệ bệnh nhân được đánh giá là khỏi hoàn toàn và có hiệu quả rõ rệt chiếm 90%.


Kết luận: Bài thuốc “Chỉ thống như thần thang” có tác dụng hiệu quả trong hỗ trợ điều trị gút cấp và đợt cấp gút mạn.  

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Neogi Tuhina, Jansen Tim L. Th A., Dalbeth Nicola et al., 2020 Gout classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative, Annals of the Rheumatic Diseases, 74(10), 2020, pp.1789.
2. Nhà xuất bản Khoa học và công nghệ Y học cổ truyền Trung Quốc, Y tông kim giám quyển 12 ngoại khoa tâm pháp tổng quyết, 2017: 840
3. Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, 2020, Nhà xuất bản Y học.
4. 中华人民共和国卫生部,《中药新药临床研究指导原则》第二辑, 中药新药治疗痛风的临床研究指导,1995, 179-183.
Bộ Y tế - Nước CHDCND Trung Hoa, Hướng dẫn nguyên tắc nghiên cứu lâm sàng thuốc Trung dược mới, 1995, tập 2, 179-183.
5. Koonrungsesomboon Nut, Therapeutic potential and pharmacological activities of Atractylodes lancea (Thunb.) DC, Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 2014, 7(6), pp.421-428
6. Kong L.D., Yang C., A Chinese herbal medicine Ermiao wan reduces serum uric acid level and inhibits liver xanthine dehydrogenase and xanthine oxidase in mice, Journal of Ethnopharmacology, 2004, 93, pp.325-330.