Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên Xương khớp Vương Hoạt

Trịnh Vũ Lâm1, Vi Thị Thu Hằng1, Nguyễn Phạm Ngọc Mai2, Phạm Thuỷ Phương1,
1 Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
2 Trường đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá  tác dụng hỗ trợ giảm đau và cải thiện tầm vận động của thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Viên xương khớp Vương Hoạt” trên bệnh nhân đau thắt lưng do thoái hóa cột sống.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Đối tượng gồm 60 bệnh nhân được chẩn đoán là đau thắt lưng do thoái hóa cột sống thắt lưng, điều trị tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh; Phương pháp can thiệp lâm sàng mở, so sánh kết quả trước và sau điều trị có đối chứng. Nhóm nghiên cứu dùng Viên xương khớp Vương Hoạt kết hợp điện châm, nhóm đối chứng điều trị bằng điện châm đơn thuần.


Kết quả: Viên xương khớp Vương Hoạt có hiệu quả tốt trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột sống, 96,7% đạt hiệu quả tốt và khá. Điểm VAS giảm từ 4,47 ± 1,97 (điểm) trước điều trị xuống còn 0,77 ± 1,14 (điểm) sau điều trị, chỉ số Schober tăng từ 2,03± 0,41 (cm) trước điều trị lên 3,77 ± 0,97 (cm) sau điều trị, độ giãn cột sống tăng từ 14,33 ± 2,45 (cm) trước điều trị lên 23,63 ± 4,12 cm) sau điều trị, điểm ODI trung bình tăng từ 17,83 ± 3,25 (điểm) trước điều trị lên 32,43 ± 4,71 (điểm) sau điều trị.  Hiệu quả điều trị tốt là 76,7%, khá là 20% và trung bình là: 3,3%. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê  với p<0,05 sau điều trị và so với nhóm chứng với điểm VAS giảm từ 4,43 ± 1,22 (điểm) trước điều trị xuống còn 1,67 ± 1,3 (điểm) sau điều trị, chỉ số Schober tăng từ 2,07± 0,52 (cm) trước điều trị lên 3,2 ± 0,93 (cm) sau điều trị, độ giãn cột sống tăng từ 14,67 ± 2,85 (cm) trước điều trị lên 22,37 ± 3,91 cm) sau điều trị, điểm ODI trung bình tăng từ 18,73 ± 2,32 (điểm) trước điều trị lên 29,03 ± 4,55 (điểm) sau điều trị. Hiệu quả điều trị  tốt là 46,7%,  khá là: 43,3% và trung bình là 10%.


 Kết luận: Viên xương khớp Vương Hoạt kết hợp điện châm có hiệu quả tốt trong điều trị đau thắt lưng do thoái hóa cột cột sống.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Yoshihito Sakai. Low back pain – Pathogenesis and treatment, Croatia, 2012 pp. 9 - 10.
2. Bộ Y tế. Bệnh thoái hóa cột sống thắt lưng, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh xương khớp- Nhà Xuất bản Y học, Hà Nội, Ban hành kèm theo Quyết định số 361/QĐ – BYT Ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế 2014, tr.131-144.
3. Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội. Đau lưng - Bài giảng y học cổ truyền, tập II - Nhà Xuất bản y học, Hà Nội, 2011 tr. 166 -168, tr. 358 - 364.
4. Antonio Germano, Andrea Occhipinti, Francesca Barbero, and Massimo E.Maffei. “A - Pilot study on Bioactive Constituents and Analgesic Effects of MyrLiq”- a Commiphora Myrrha Extract with a High Furanodiene Content” - BioMed Research International, 2017, 2017:3804356.
5. Matthew Butawan, RodneyL.Benjamin, and Richard J.Bloomer. “Methylsulfonulmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement”, Nutrients ,2017 Mar, 9(3), pp.290.
6. Nguyễn Văn Chương và Nguyễn Minh Thu. "So sánh một số thang điểm lâm sàng đánh giá mức độ nặng của bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng"- Tạp chí Y học Việt Nam - 412, 2013, tr. 49-57.
7. Jeremy C. T. Fairbank MD and Paul B. Pynsent. The Oswestry Disability Index - Spine, Vol. 25, 2000, pp. 2940–2953.
8. Nguyễn Thị Ngọc Ánh (2021), Đánh giá tác dụng điều trị triệu chứng đau thắt lưng do thoái hóa cột sống của bài thuốc bổ huyết trừ phong thang kết hợp với điện châm, Luận văn thạc sĩ y học, Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam.
9. Trần Ngọc Tam (2020), Đánh giá tác dụng hỗ trợ điều trị đau thắt lưng trên bệnh nhân thoái hóa cột sống của sản phẩm Joint XK3 Gold, Luận văn thạc sĩ y học, Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam.